ANÉMIE - Informace pro pacienty

Co je Anémie

Každému z nás koluje v těle 5 až 6 litrů krve a jednou z nejdůležitějších funkcí krve je přenášet kyslík, který je nezbytný pro fungování celého těla. Přenos se uskutečňuje z plic do všech buněk a tkání lidského těla. Kyslík je transportován pomocí červených krvinek, v nichž se váže na červené krevní barvivo - hemoglobin.

Pokud v tomto procesu dojde k poruše, nejčastěji k poklesu počtu červených krvinek (erytrocytů) a hladiny hemoglobinu, pak se do svalů a všech dalších orgánů dostává méně kyslíku. Zároveň se v nich hromadí nadbytek oxidu uhličitého. Na nedostatek kyslíku lidské tělo začne odpovídat: srdce pracuje s rychlejší frekvencí a zrychlí se i dýchání. Výsledkem je, že se po čase člověk začne cítit unavený a vyčerpaný.

Anémie (chudokrevnost) je soubor příznaků, při kterém je v krvi snížený počet červených krvinek (erytrocytů) a množství krevního barviva - hemoglobinu. Snížený bývá také poměr objemu krvinek k tekuté části krve (plazmě), který nazýváme hematokrit.

Hladina hemoglobinu u mužů je v rozmezí 140–170 g/l (gramů na litr krve) a u žen v rozmezí 110–160 g/l. Při poklesu pod spodní hranici se jedná o anémii. Hladina u každého jedince se určuje jednoduchými krevními testy zahrnutými do vyšetření běžného krevního obrazu.

Anemii dělíme na tři hlavní skupiny dle velikosti červených krvinek (erytrocytů). Rozdělujeme ji na mikrocytární (malé červené krvinky), makrocytární (velké) a normocytární (krvinky jsou normální velikosti).

Copyright © 2013, ANEMIE-INFO.CZ, dohoda o používání anemie-info.cz