ANÉMIE - Informace pro pacienty

Několik rad

První pomoc

Jestliže jste podle popisu příznaků nemoci v předchozích částech usoudili, že anémie je právě to, co vás trápí, tak neváhejte a navštivte svého lékaře. Při lehčím stupni chudokrevnosti je možné užívat multivitamínové přípravky s obsahem železa. Problémem však může být správný odhad stupně a závažnosti anémie. S tím vám pomůže jen váš lékař.

U lékaře

Přijdete-li ke svému praktickému či dětskému lékaři na návštěvu, sepíše s vámi nejdříve tzv. anamnézu. O co se jedná? Vzhledem k tomu, že řada onemocnění je dědičná, potřebuje váš lékař o zdravotním stavu vaší rodiny vědět co možná nejvíce.

Proto se nedivte, že jej může u vašich dětí například zajímat, jestli jsou donošené a nejsou-li z dvojčat. Oba tyto faktory mohou způsobit chudokrevnost. Velmi důležitý je také dotaz na složení vaší stravy. Jestliže jste vegetariány, je docela pravděpodobné, že můžete mít anémii. U žen by vás neměl překvapit ani dotaz na sílu a délku trvání vaší menstruace.

Anémie je totiž velmi častým problémem žen se silnou menstruací trvající týden i déle. Lékaři byste měli také vyjmenovat léky, které dlouhodobě užíváte: některé z nich mohou způsobovat právě tyto problémy. Potom se vás nejspíš lékař zeptá na vaše obtíže. Snažte se mu je co nejpodrobněji popsat.

Následně vás lékař řádně klinicky vyšetří. Mimo jiné se vám podívá na oční spojivky a sliznice vašich úst. Zajímat jej bude, nejsou-li bledé. Poslechne vám srdce a plíce a prohmatá břicho, aby zjistil, nemáte-li zvětšená játra či slezinu.

Potom udělá to nejdůležitější. Odebere vám krev na vyšetření krevního obrazu.

Z tohoto vzorku laboratoř zjistí počet vašich červených krvinek, jejich nezralých forem, hladinu krevního barviva hemoglobinu, objem červené krvinky a koncentraci hemoglobinu v ní.

Z krve se pozná také hladina železa v tekuté části krve (plazmě) a vazebná kapacita transferinu. Transferin je transportní forma železa a jeho vazebná kapacita nám ukazuje, kolik železa se může vstřebat. Ve většině případů toto vyšetření krve stačí k určení diagnózy a úspěšné léčbě.

Jestliže se po léčbě přípravky se železem váš zdravotní stav neupraví, je třeba zjistit, jestli se podané železo ze zažívacího traktu vůbec vstřebává. To se zjistí pomocí tzv. izotopového vyšetření, kdy se podané železo označí radioaktivním izotopem a potom se jeho pasáž a vstřebávání sleduje pomocí přístroje schopného zachytit vyzařovanou nízkou radioaktivitu. Ve vzácných případech je součástí diagnostického postupu také punkce a vyšetření kostní dřeně. Kostní dřeň se nabírá z lopaty kosti kyčelní nebo z hrudní kosti.

Způsob léčby anémie závisí od její zjištěné příčiny. U nejčastější chudokrevnosti z nedostatku železa se podávají přípravky s obsahem tohoto prvku. Je třeba železo dodávat v dostatečném množství, u dospělých se podává 200-300 mg železa denně, u dětí je to 5 mg železa na kilogram váhy. Důležité je užívat železo nalačno, to znamená půl až celou hodinu před jídlem, nebo dvě hodiny po jídle.

Lékař vám po 3 měsících užívání zkontroluje krevní obraz. Pokud byla léčba železem úspěšná, měly by se sledované hodnoty normalizovat asi po 6-8 týdnech užívání. Celková doba léčby by měla trvat 3-4 měsíce pro doplnění zásob.

Při anémii z nedostatku vitamínu B12 či kyseliny listové se jako léčba podává vitamín B12. Někdy je třeba přidat i železo. Závažná chudokrevnost způsobená krvácením se řeší krevními převody. Některé vzácnější typy anémií se léčí na specializovaných odděleních hematologie. Léčba - zvláště anémií vzniklých poruchou či útlumem tvorby červených krvinek - se v některých případech neobejde bez transplantace kostní dřeně v případě nalezení vhodného dárce.

Co neovlivníte

Některé vzácnější druhy anémií spojené s nedostatečnou tvorbou červených krvinek mohou být již vrozené. Komplikací těchto nemocí může být vznik akutní leukémie, krvácení a opakujících se infekcí.

Máte vyšší riziko tohoto onemocnění?

Určitá část anémií je dědičná a s rostoucím počtem chudokrevných příbuzných ve vaší rodině roste i vaše riziko anémie. Velmi důležitý je i způsob stravování, jak bylo popsáno výše. Jste-li žena, máte o něco vyšší riziko vzniku anémie, neboť menstruace vás každý měsíc ochudí o část vašich "železných zásob". Jste-li často nemocní, můžete být také chudokrevní. Nesmíme zapomenout ani na dlouhodobé užívání některých léků (např. k léčbě epilepsie), které mohou anémii rovněž způsobit. Pokud máte podezření na anémii, určitě kontaktujte co nejdříve svého ošetřujícího lékaře.

Copyright © 2013, ANEMIE-INFO.CZ, dohoda o používání anemie-info.cz