ANÉMIE - Informace pro pacienty

Co je příčinou chudokrevnosti?

Příčinou často bývá porucha tvorby červených krvinek. K té může dojít, nemá-li vyvíjející se krvinka dostatek železa, vitamínu B12 či kyseliny listové. Červené krvinky vznikají v kostní dřeni. Proto může být jejich vývoj také narušen útlakem kostní dřeně nádorovými buňkami např. při leukémiích.

Anémie rovněž vzniká, jestliže je více červených krvinek zničeno než vytvořeno. Sem patří nemoci krevního barviva - hemoglobinu. Krvinka, která v sobě nese špatné krevní barvivo bývá zničena dříve než krvinka zdravá. Tímto způsobem se lidské tělo zbavuje buněk, které mu nepřináší žádný užitek.

Nesmíme zapomenout ani na krvácení. Člověk může ze svého 5-6 litrového objemu krve ztratit náhle až 1,5 litru. Při pomalém krvácení dokonce až 2,5 litru krve. Menší ztráty krve se vyrovnávají přesunem z krevních zásobáren (játra, slezina) a převedením tkáňového moku do krve. Tím se však krev naředí a výsledkem je opět anémie.

V určitém rozsahu probíhá obnova krevních buněk neustále: krvinky i plazma se jednak plynule nově vytvářejí, jednak zanikají. Denně se takto obnoví asi 50 ml krve, což znamená, že za rok se objem krve u člověka vymění 3 - 3,5krát.

Copyright © 2013, ANEMIE-INFO.CZ, dohoda o používání anemie-info.cz