ANÉMIE - Informace pro pacienty

Dohoda o používání www.anemie-info.cz:

  1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen "dohoda") se společností HPM Consulting. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese HPM Consulting odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost HPM Consulting nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
  3. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
  4. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost HPM Consulting v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
  6. Společnost HPM Consulting si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
  7. Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností HPM Consulting, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
  8. Uživatelům se důrazně doporučuje při jakýchkoli zdravotních obtížích vyhledat vedle informací na internetu odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití těchto webových stránek.
Copyright © 2013, ANEMIE-INFO.CZ, dohoda o používání anemie-info.cz